جشنواره مالک اشتر با حضور فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح برگزار شد

صبح امروز جشنواره مالک اشتر به همت ستادکل نیروهای مسلح و با حضور فرماندهان عالیرتبه این نیرو برگزار شد.