جشنواره مالک اشتر با حضور فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح برگزار شد