تداوم حملات ددمنشانه تروریست‌ها به ساکنان منطقه شیعه‌نشین کفریا

تروریست‌های به حملات خود به شهرک‌های شیعه‌نشین فوعه و کفریا در شمال ادلب ادامه می‌دهند.