تداوم حملات ددمنشانه تروریست‌ها به ساکنان منطقه شیعه‌نشین کفریا