گفتگوی فواد معصوم و حیدر عبادی درباره عملیات آزادسازی موصل

رئیس جمهور عراق در دیدار با نخست وزیر این کشور به بررسی آمادگی‌های نظامی لازم برای اجرای عملیات موصل پرداختند.