آمار و ارقام؛ برندۀ نخستین مناظرۀ انتخابات آمریکا که بود؟

بیش از پنجاه درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی روزنامۀ آمریکایی “هیل”، دونالد ترامپ را برندۀ نخستینِ مناظرۀ انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کردند….