حادثه مرگبار اتوبوس در جاده ساوه – همدان

یک دستگاه اتوبوس مسافری در محور ساوه ـ همدان واژگون شد.۰۸:۵۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر