اگر بسیج برای خلق آثار انقلابی تلاش نمی‌کند،پس چه هدفی را دنبال می‌کند؟!

اگر بسیج اتاق فکری برای خلق آثار انقلابی تشکیل نمی دهد، بنابراین چه هدفی را دنبال می کند؟! چرا این نهاد صرفا ماموریت خود را به ماموریت های خیابانی محدود کرده است؟! شان گفتمان عالی انقلاب اسلامی نباید در حد انتقاد از آثار سخیف پایین آورده شود.