اگر بسیج برای خلق آثار انقلابی تلاش نمی‌کند،پس چه هدفی را دنبال می‌کند؟!