گوپرو بالاخره از پهپاد چهار پره و تاشوی Karma رونمایی کرد