امام موسی صدر صاحب یک منظومه فکری است

وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهری که از نعمت وجود آیت الله مستجابی بهره می برد ،عدم حضور وی در مراسم گرامیداشت خود را نیز از بزرگی این عالم فرهیخته دانست. وی در ابتدای گفتگو با اشاره به فعالیت های گسترده موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر […]