شهردار نیویورک خواستار تشکیل یک کارزار ضداسلام‌ستیزی شد

شهردار نیویورک آمریکا خواستار تشکیل یک کارزار ضداسلام‌ستیزی و متحد شدن برای مقابله با خشونت شد.