شهردار نیویورک خواستار تشکیل یک کارزار ضداسلام‌ستیزی شد