کارنامه نتایج نهایی کنکور سراسری فردا منتشر می شود

مشاور عالی سازمان سنجش از زمان انتشار و جزئیات کارنامه عملی کنکور سراسری خبر داد.