"از محدوده ای که متعلق به ما است با تمام قدرت دفاع می کنیم"

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: در آب های خلیج فارس از محدوده ای که متعلق به ما است با تمام قدرت دفاع می کنیم.۰۸:۵۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر