شهردار نیویورک بر لزوم مبارزه با اسلام‌ستیزی تاکید کرد

شهردار نیویورک امریکا اعلام کرد به دنبال حمله ده روز پیش در منطقه منهتن، کارزاری علیه اسلام‌ستیزی در این شهر به راه خواهد افتاد.۰۸:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر