شهردار نیویورک بر لزوم مبارزه با اسلام‌ستیزی تاکید کرد