قاسمی: شرط و شروط فروش هواپیما به ایران موضوع جدیدی نیست

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد که برای استفاده از هواپیماهای مسافری وارداتی قطعا هیچ شرط و شروط نقض کننده استقلال و حاکمیت خود را نمی پذیریم.۰۹:۰۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر