برخورد دو هواپیما در فرودگاه امام خمینی

هواپیمای ایر باس ایران ایر و ماهان ایر در فرودگاه امام خمینی (ره) با یکدیگر برخورد کردند.۰۹:۰۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر