صدای حامیان دولت درآمد/ بی‌انضباطی گسترده مالی دولت یازدهم در سال ۹۵

عملکرد چهار ماهه دولت با سقوط درآمد نفتی، افت پرداخت‌های عمرانی و رشد درآمد از مالیات‌ها اعلام شد.