جهان نگران سلاح های موجود در زرادخانه های کشورهای هسته ای است

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزیرامورخارجه ایران در نشست روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل که به منظور بزرگداشت روز بین المللی امحاء سلاح های هسته ای برگزار شد مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص خلع سلاح هسته ای راتشریح کرد.   معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد […]