یک سوم خدمات درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی از طریق درمان مستقیم ارائه می شود

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل سازمان تأمین اجتماعی اصفهان، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در سال ٩۵ با توجه به افزایش ۱۴ درصدی حقوق بازنشستگان و افزایش حدود ۱۲ درصدی هزینه های درمانی، مجموع هزینه سازمان تأمین اجتماعی در هر ماه بالغ بر ۵۲۰۰ میلیارد تومان است. یک سوم خدمات […]