نقدینگی از مرز ۱۰۸۰ تریلیون تومان گذشت/رشد نقدینگی متوقف نشد!

به گزارش خبرگزاری ایمنا بهش نقل از بانک مرکزی، تازه ترین آمارهای بانک مرکزی گویای این است که حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال جاری از مرز ۱۰۸۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان گذشت. بر این اساس، نقدینگی رشد ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه می‌کند. بر اساس آمارها، رشد پول […]