مقابل پالایش نفت خیلی بد بودیم/ سرمربی تیم هنوز مشخص نیست