از تمایل ساکنان شرق حلب برای فرار از جهنم تروریست‌ها تا وضع جبهه‌های جنگ در سوریه