باهنر: حمایت از روحانی مطرح نیست/ جامعه‌روحانیت را به عنوان محور قبول داریم

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: هیچ گزینه خاصی از سوی گروه‌های اصولگرا برای انتخابات ریاست‌جمهوری قطعی نیست.