۳ کتاب جدید در پایه یازدهم اضافه شد

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش از ورود ۳ کتاب انسان و محیط زیست، انسان، بهداشت و سلامت و آمادگی دفاعی به پایه یازدهم از سال تحصیلی آینده خبر داد.