فینالیست شویم نگاه ویژه ای به فوتسال می شود/ لیاقت بازیکنان ایران بالاتر از پاداش است

سرمربی تیم ملی فوتسال معتقد است با فینالیست شدن تیم ملی نگاه ویژه ای به فوتسال خواهد شد.