خنجر حقوقی‌ها بر پیکر بورس در نبود متولی

بازار سرمایه مهر را با هیجان خاص، تقاضای بالا و صف‌های خرید طولانی آغاز کرد. این اتفاق بازار سرمایه با رخدادهای شهریور گره خورده بود به همین دلیل، دید متفاوتی بر بازار حاکم شد، اما این هیجان بیش از دو روز دوام نیاورده و مجددا روال کسالت‌بار هفته‌های گذشته به بازار برگشت.