پولیتیکو: لابی عربستان و شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای مسکوت گذاشتن طرح "جاستا"

شرکت‌های بزرگ آمریکایی تحت تاثیر لابی‌های سعودی خواستار ممنوعیت شکایت از عربستان به دلیل حوادث ۱۱ سپتامبر شدند.