یورش نظامیان صهیونیست به منازل فلسطینی‌ها در کرانه باختری

نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به منازل فلسطینی‌ها در کرانه باختری، شماری از آنان را بازداشت کردند.