کفاشیان: باید اعتبار را به فیفا برگردانیم

نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: با انتخابات امروز باید کمک کنیم که اعتبار گذشته به فیفا برگردد.