ایران مناظرۀ ترامپ و کلینتون را داغ کرد؛ دو طرف چه گفتند؟

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظرۀ خود به بررسی توافق هسته ای میان ایران و گروه ۱ + ۵ پرداختند….