ایران – روسیه؛ شاگردان ناظم‌الشریعه در اندیشه جاودانه شدن