تیتر روزنامه‌های ششم مهر را در ایمنا ببینید

به گزارش خبرنگار ایمنا، با نگاهی به صفحه یک روزنامه های اقتصادی کشور، ابرار اقتصادی در تیتر یک خود نوشت “افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی در یک سال”. دنیای اقتصاد در تیتر نخست خود “بورس در نیمه دوم سال” را قرار داد. “سرمایه های عمان در راه ایران” عنوان یک گسترش صمت است. روزنامه کسب و کار در […]