مفتی اعظم:جشن برای پیامبر شرک وبرای آل‌سعود واجب است