زیدان: رونالدو بازیکن باهوشی است/ او تعویض شد چون به صلاحش بود