تیتر عجیب حامی دولت/ آمارهای کاغذی دولتی، مشکل بیکاری را حل نمی‌کند

وزیر کار می‌گوید مساله بیکاری به طور نسبی هضم شده است! البته با آمارهای دولتی وجود ۵/۲ میلیون بیکار، حتما بیکاری از نظر جناب وزیر هضم هم خواهد شد.