تیتر عجیب حامی دولت/ آمارهای کاغذی دولتی، مشکل بیکاری را حل نمی‌کند