تظاهرات اردنی‌ها در اعتراض به ترور نویسنده مشهور این کشور