فردی با آشغال های تولید شده اش لباس درست کرد

به گزارش ایران خبر، راب گرینفیلد یک طرفدار محیط‌ زیست است. او برای اینکه نحوه نگرش امریکایی به آشغال‌ها را عوض کند، برنامه محیط زیستی متفاوتی ریخته است. او به مدت یک ماه مانند یک امریکایی معمولی زندگی کرد، به خرید می‌رفت، غذای بیرون از خانه می‌خورد و آشغال‌های به اندازه یه فرد معمولی هم […]