ثبت نام ۸۵ هزار ۹۱۲ نفر در رشته مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای

مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت نام بیش از ۸۵هزار نفر در رشته های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.