فقر ناشی از بیکاری به یکی از چالش‌های اساسی جامعه تبدیل شده است

رییس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به لزوم مناسب‌سازی معابر شهری گفت: توجه ویژه شهردار تهران به این امر ضروری است.