رکورد تعداد ذوب در ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه شکسته شد