دیسپلی میت: نمایشگر آیفون ۷ بی‌نقص است

گزارش اخیر دیسپلی‌میت حکایت از بی‌نقص بودن نمایشگر آیفون ۷ دارد.