مذاکره با مسئولان روس، آمریکا و یوکیا آمانو مثبت بود