فیلمنامه‌ای با موضوع مقاومت و سوریه دارم/ از دولت کمک مالی نمی‌خواهم فقط کمک کند آوارگان سوری آن را ببینند