وجود اعتماد در نظام خانواده سرمایه روانشناختی است / پنهان کاری سنگ بنای بی اعتمادی

به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش اعتماد در زندگی زناشویی مشکلات را کاهش می دهد، رفتارهایی همانندحسادت، شک و دودلی، زودباوری و تحریک شدن ازطرف دیگران موجب ایجاد دیوار بی اعتمادی بین زوجین می شود.  اعتماد به دست آوردنی است  باید اعتقاد داشت مبنای زندگی مشترک و تداوم آن براساس اعتماد و وفاداری است. کارشناس مسائل […]