بیمه دولتی قانون را دور زد، تخلف مدیر عامل بیمه ایران

به گزارش ایران خبر، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دولتی “ایران معین” با همه فراز و فرود خویش همین چند وقت قبل برگزار شد اما گردهمایی بین سهامدار و مدیران شرکت، برای تکمیل ترکیب ناقص هیات مدیره آن نتیجه‌ای در بر نداشت.  این یک امتیاز منفی بوده که در کارنامه کاری ابراهیم حمیدی، مدیرعامل شرکت […]