نباید از پیوستن به جهان و FATF بترسیم

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت پیوستن به FATF خاطر نشان کرد: نباید از پیوستن به جهان و FATF بترسیم.